7–9 yaş -

7-9 yaş arası çocuklar için kurslar

Birincil kurslarımız, pratik yapmak ve güveni artırmak için arkadaşça bir alan sağlayarak öğrencimizin mevcut bilgi ve öğrenimini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Sözcüksel farkındalığı (kelime dağarcığı) ve işlevsel iletişim becerilerini (konuşma) eğlenceli ve ilgi çekici içerikle genişleterek İngilizce’nin temelleri üzerine inşa ediyoruz. Meridian Kursları programı, ders programı ve akademik takvim hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Sınıf tahsisi, öğrencinin hem yaşını hem de İngilizce seviyesini dikkate alır. Çocuğunuzun İngilizce seviyesini şimdi test edin.

Program

Yeni öğrenciler, 7-9 yaş aralığındaki öğrenciler, Pazartesi veya Salı günleri Meridian sınıflarına başlayabilirler, seçilen başlangıç tarihinde (UK) saat 9.30'a kadar kaydı tamamlarsanız. Kurs tarihleri resmi tatilleri ve okul tatillerini içerir.

Rezervasyon sırasında, 7-9 yaş aralığındaki çocuklar için kurs tarihlerini bulacaksınız. Örnek bir zaman çizelgesi aşağıdadır. Zaman ayarlamaları, İngiltere'nin GMT'den BST'ye geçişini takip eder. Bu, çocuğunuzun sınıfını etkilerse sizi bilgilendireceğiz.

Haftada 2 gün

Haftada 3 gün

Takvim

Kursunuz Birleşik Krallık'ta resmi tatil içeriyorsa o gün ders yoktur. Önceden bilgilendirileceksiniz. Yaz Tatilleri Ağustos ayında gerçekleşir. Aşağıdaki tatil takvimimize göz atın.

What your child will learn at each levels?

• Açık ve yavaş konuşulursa sayıları, fiyatları, haftanın günlerini tanıyabilir.

 

• Tanıdık kelimeleri kullanarak resimli kitap gibi resimlerin eşlik ettiği tanıdık kelimeleri tanıyabilir.

 

• Temel kişisel bilgileri vererek kendileri hakkında kısa ifadeler üretebilir.

• Tanıdık günlük ifadeleri ve çok temel ifadeleri anlayabilir ve kullanabilir.

 

• Kendisini ve başkalarını tanıtabilir, nerede yaşadığı, tanıdığı kişiler ve sahip olduğu şeyler gibi kişisel bilgiler hakkında sorular sorabilir ve cevaplayabilir.

 

• Diğer kişinin yavaş ve net konuşması ve yardım etmeye hazır olması koşuluyla basit bir şekilde etkileşime girebilir.

• En yakın ilgi alanlarına ilişkin cümleleri ve sık kullanılan ifadeleri anlayabilir.

 

• Tanıdık ve rutin konularda basit ve doğrudan bilgi alışverişi gerektiren basit ve rutin görevlerde iletişim kurabilir.

 

• Geçmişinin, yakın çevresinin ve acil ihtiyaç duyulan alanlardaki konuların yönlerini basit terimlerle tanımlayabilir.

Birincil İçerik Kursu 7–9 yaş arası çocuklar

Üniteler 1–4

Course Title

 

ITE

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Temel Temalar Temel Kelime Bilgisi Temel Gramer Temel Telaffuz

• Hello
• My things
• My farm
• My family

• Classroom objects and
toys
• Shapes, colours and
animals
• Clothes and parts of the
body
• Family members and
food

• Say hello, introduce
yourself and talk about
your family
• Ask about and identify
things
• Describe the shape and
colour of different
objects
• Talk about likes and
dislikes

• Letters and phonics A-Z
• Numbers 1-20

Üniteler 1–4

Course Title

 

Pre-A1.1

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Temel Temalar Temel Kelime Bilgisi Temel Gramer Temel Telaffuz

• What do we like about school?
• What’s interesting about
families?
• How do we have fun?
• What do we like about animals?

• Classroom objects and
stationery
• Family member and
descriptive adjectives
• Toys and outdoor
activities
• Pets and farm animals

• ‘It’s a…’ and ‘have got/
haven’t got’
• ‘This is my…’ and ‘He’s/
She’s…’
• ‘Have you got…?’ and
‘can/can’t (ability)’
• ‘Like/don’t like’ and
‘They’re…’

• Consonant sounds /r/
• Long vowel sounds /ɚ/
• Consonant sounds /p/
• Consonant sounds /s/

Üniteler 5–8

Course Title

 

Pre-A1.2

duration

 

12 weeks

18–30 h

Temel Temalar Temel Kelime Bilgisi Temel Gramer Temel Telaffuz

• What do we eat?
• How are people and animals different?
• How are we different?
• What are our homes like?

• Food
• Parts of the body
• Clothes and associated
adjectives
• Rooms in a house and
contents

• ‘What do you…?’ and
‘Do you like…?’
• ‘We / plural nouns’ and
‘Can they…? (ability)’
• Present continuous and
‘Has she got…?’
• Prepositions of place and
‘There’s/There are’

• Consonant sounds /tʃ/
• Consonant sounds /g/
• Consonant sounds /ʃ/
• Consonant sounds /ŋ/

Üniteler 1–4

Course Title

 

Pre-A1.3

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Temel Temalar Temel Kelime Bilgisi Temel Gramer Temel Telaffuz

• Why do we like
birthdays?
• What’s fun about games?
• Why are towns great?
• How can we be healthy?

• Possessions and
adjectives (feelings)
• Jobs and toys
• Places in a town and
prepositions of place
• Sports and break time
activities

• Possessive adjectives
• ‘Is he/she…?’,
‘This is/These are…’
• ‘Is there a…?’ and
‘Are there any…?’
• Present Simple

• Consonant sounds /w/
• The sound /b/
• The sounds /m/
• Pronounce the /eɪ/
sound (game/play/train)

Üniteler 5–8

Course Title

 

Pre-A1.4

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Temel Temalar Temel Kelime Bilgisi Temel Gramer Temel Telaffuz

• Why are animals
amazing?
• What do we do at school?
• What’s fun about being
outdoors?
• What’s great about making things?

• Wild animals and things
they do
• School subjects and
activities
• Outdoor things and
weather
• Arts and crafts and
materials

• Present simple
• Present continuous
• Possessive pronouns and
‘Would you like a/some…?’
• Like + ing and
That/Those

• Pronounce the /h/ sound
• Long vowel sound /ɪ/ (meet/beach/me)
• Words with the /əʊ/ sound (phone/home/
coat)
• Pronounce the /ð/ sound (This/That/
These/Those)

Üniteler 1–4

Course Title

 

A1.1

 

duration

 

12 weeks

 

18– 30 h

Temel Temalar Temel Kelime Bilgisi Temel Gramer Temel Telaffuz

• How do we make friends?
• What are our routines?
• What’s fun about music?
• What’s fun about food?

• Activities and prepositions of movement
• Daily routines and
hobbies
• Musical instruments and types of music
• Food items and food
from around the world

• Present continuous and imperatives
• Present simple (question
forms)
• Present simple Wh-
questions and adverbs of
frequency
• Countable and uncountable nouns and
making requests with
‘would like’

• The sound /ei/
• The plural ‘s’ sound
• Long and short vowel
sounds /iː/ (Street) and /
ɪ/ (dancing)
• Consonant sounds /ʃ/
(Shares) and /tʃ/ (Chooses)

Üniteler 5–8

Course Title

 

A1.2

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Temel Temalar Temel Kelime Bilgisi Temel Gramer Temel Telaffuz

• How do we make friends?
• What are our routines?
• What’s fun about music?
• What’s fun about food?

• Beach activities and
associated adjectives
• Talents and personal
qualities
• Places and furniture
• Feature of a town and
the countryside

• Questions with ‘Want to’
and short adjective
comparatives
• Be good at + -ing and
short adjective
superlatives
• Past simple questions
(verb ‘be’) and Past simple of ‘be’
• ‘There was/were…’ and past simple regular verbs

• Vowel sounds /ɔː/ (walks)
and /əʊ/ (telephones)
• Short vowel sound /æ/
(Harry) and long vowel
sound /aː/ (large)
• ‘the’ before vowels and
consonants /ðə/ and /ðiː/
• Consonant sounds /p/ and /b/

Üniteler 1–4

Course Title

 

A1.3

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Temel Temalar Temel Kelime Bilgisi Temel Gramer Temel Telaffuz

• What’s exciting about
holidays?
• What’s great about
technology?
• What’s fun about
museums?
• How do we spend free
time?

• Camping activities and
types of transport
• Ways of communicating
and associated adjectives
• Museum activities and
words for rules
• Free time activities and
adventure parks

• Past simple irregular
verbs and past simple
questions
• Long adjective
comparatives and
describing ability with
‘could’ and ‘couldn’t’
• ‘be going to’ and ‘must/
mustn’t’ for rules
• Past simple with ‘last’ and
adverbs of manner

• Vowel sounds /ɜː/ (third)
and /eə/ (hair)
• Vowel sounds /ʊ/
(looking) and /uː/ (pool)
• Consonant sounds /d/
(david) and /ð/ (that’s)
• Vowel sounds /ɔɪ/ (toy)
and /aʊ/ (flower)

Üniteler 5–8

Course Title

 

A1.4

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Temel Temalar Temel Kelime Bilgisi Temel Gramer Temel Telaffuz

• What’s great about a zoo?
• Where do people work?
• Where can we go shopping?
• What’s fun about an
after-school club?

• Zoo animals and Zoo keeper jobs
• Places in a town and jobs
in a film studio
• Shops and containers
• Types of film and clothes

• ‘going to + affirmative,
negative and questions’
and ‘have to’
• Relative pronouns
‘Where’ and ‘who’
• Infinitive of purpose and
quantity
• Present continuous vs.
present simple and
expressions of frequency

• The /aʊ/ sound
• Words with the /ːl/ sound
• Pronounce the letters /y/
and /jː/ (yoghurt/jam)
• Pronounce and identify
the sounds /k/ and /g/

Çocuğunuzun İngilizce seviyesinden emin değil misiniz? Onlardan serbest seviye testimize girmelerini isteyin veya eğitim danışmanımızla konuşun, onları uygun bir sınıfa yerleştirin.