METÓDA -

Naša metóda

Podívejte se na krátkou ukázku

Ako učíme

  • Veríme, že krátke, pravidelné hodiny umožňujú študentom učiť sa a uchovávať si informácie efektívnejšie, čo umožňuje rýchlejší rozvoj zručností
  • Naši kvalifikovaní lektori pripravujú hodiny podľa individuálnych potrieb dieťaťa
  • Vytvárame pozitívne vzdelávacie prostredie s chválou a povzbudzovaním, ktoré pomáha deťom získať sebadôveru
  • Podporujeme a rozvíjame učenie sa prostredníctvom starostlivo vybraných materiálov a aktivít, ponúkame a stanovujeme dosiahnuteľné ciele
  • Implementujeme principiálny prístup k metodológii výučby, pričom využívame najvhodnejšie stratégie, ktoré berú do úvahy individuálneho študenta

Malé triedy

Malá veľkosť triedy (do 6 študentov) uľahčuje skutočnú interakciu medzi študentmi a zároveň umožňuje učiteľovi zohľadniť individuálne potreby. Stretnutia 1:1 sa môžu stať sterilným prostredím na precvičovanie jazyka, pretože prirodzené príležitosti na komunikáciu sa ťažko obnovujú. V malých skupinách môžu tieto interakcie medzi študentmi prebiehať prirodzene a učiteľ ich môže ľahko uľahčiť.

Krátke, pravidelné hodiny

Stať sa plynulým a sebavedomým hovorcom angličtiny sa nestane cez noc!
Veríme, že väčšina študentov, najmä malé deti a dospievajúci, má veľký úžitok z kratších, pravidelnejších tried. Krátke 30-minútové stretnutia, ktoré sa konajú 2, 3 alebo 5-krát týždenne, dávajú našim učiteľom príležitosť zaujať a udržať pozornosť študentov počas trvania každej triedy. Pravidelné stretnutia zlepšujú sebadôveru, plynulosť a podporujú pozitívny návyk učenia.

Máte nejaké otázky, ktoré sme ešte nezodpovedali?

ŠTUDENTSKÝ PORTÁL

Študentský portál Meridian je bezpečná a digitálna platforma, ktorá je špeciálne navrhnutá pre našich študentov. Naše digitálne učebne sú pripojené zo študentského portálu a sú hosťované cez Microsoft Teams (pred prvou hodinou Vás požiadame o stihanutie tohto bezplatného softvéru).

Náš študentský portál ponúka mnoho užitočných funkcií; pozrite si video nižšie a dozviete sa viac!

komunikácia s učiteľmi
videozáznamy z každej lekcie
história rezervácií a nové rezervácie
evidencia dochádzky
výsledky vzdelávania
Kreditné body za odporúčanie

Požiadavky na zariadenie potrebné na pripojenie sa do našich hodín:

Odporúčané požiadavky na zariadenie sú PC alebo Laptop s Windows 10 alebo 11 s minimálne 10“ obrazovkou alebo iPad s iOS 14 alebo vyšším. Webová kamera je nevyhnutná a na optimálny zážitok odporúčame používať slúchadlá.
Minimálne hardvérové požiadavky sú: 1,1 GHz alebo rýchlejší, dvojjadrový procesor; 4,0 GB pamäte RAM; s rozlíšením obrazovky 1024 x 768.
Aj keď môžete používať iný hardvér vrátane systému Android, niektoré funkcie môžu byť narušené alebo nedostupné.
Riaďte sa podľa Hardvérové požiadavky Microsoft Teams.

Učebné materiály Oxfordskej univerzity

Čo učíme?

Pre náš základný obsah používame výhradne materiály Oxford University Press, pretože chceme, aby naši učitelia a študenti mali prístup k najlepším nástrojom na úspech. Naše kurzy sú zmapované podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEFR), čo je transparentný rámec výsledkov na všetkých úrovniach angličtiny. Naše materiály sú vysoko kvalitné z hľadiska obsahu aj estetiky a poskytujú zábavnú, farebnú a pútavú platformu na učenie sa.

CEFR stupnica

Všetky naše kurzy sa riadia medzinárodným jazykovým štandardom – Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky (CEFR). Mapuje jazykové schopnosti na šesťstupňovej škále, od A1 (začiatočníci) po C2 (plynulí používatelia jazyka). To uľahčuje každému, kto je zapojený do výučby a testovania jazykov, vidieť úroveň rôznych kvalifikácií. Taktiež pomáha zamestnávateľom a vzdelávacím inštitúciám jednoducho porovnávať jazykové kvalifikácie s inými skúškami v ich krajine.

Kurz základného obsahu pre deti vo veku 5–9 rokov

Kurz sekundárneho obsahu pre deti vo veku 10–13 rokov

CERTIFIKÁTY

Na konci každého kurzu získajú študenti Meridian School of English digitálny certifikát, ktorý zobrazuje úroveň CEFR, na ktorej Vaše dieťa študovalo.

Kto bude v triede

Študenti Meridian sa často stretávajú s deťmi z rôznych krajín a kultúr. Pozrite si infografiku nižšie a zistite, s kým sa vaše dieťa môže spriateliť v triede.