Müfredatınız nedir ve öğrencilerin öğretim materyalleri satın almaları gerekiyor mu? -