คำถามที่พบบ่อย - Meridian English ประเทศไทย โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษออนไลน์เด็ก - Meridian English
เพิ่มเพื่อน

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

การจอง

เลือกชั้นเรียนและจำนวนรอบ โดยคลิกที่ปุ่มจอง จากนั้นการลงทะเบียนก็จะเริ่มต้นขึ้น
คลิกที่นี่ เพื่อดูว่าจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง
เมื่อเราได้รับการชำระเงินจากท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์อัตโนมัติพร้อมรายละเอียดในการล็อกอินเข้าสู่ระบบ และ วิธีการเข้าสู่ศูนย์รวมลิงค์ หากไม่เป็นไปตามนี้ โปรดลิกที่นี่เพื่อรับความช่วยเหลือ

ข้อมูลเกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนของเราทั้งหมดเริ่มต้นวันจันทร์ (เว้นแต่ว่าถ้าเป็นวันหยุดในประเทศอังกฤษ) หากเป็นไปได้ เราจะเริ่มชั้นเรียนภายใน 10 วัน หลังจากการลงทะเบียน
การจองชั้นเรียนแต่ละชั้นนั้นคำนวณเป็นจำนวนรอบที่แน่นอน คำอธิบายว่า 3, 6, 12 เดือน เป็นไปเพื่อให้เห็นภาพเท่านั้น ในขั้นตอนการจองท่านจะเห็นวันที่ที่ชั้นเรียนเริ่มต้นและสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ โดยเราได้คำนวณวันหยุดและวันปิดเรียนไว้ด้วยแล้ว
น้อยที่สุด 4 คนและมากที่สุดไม่เกิน 6 คนสำหรับทุกกลุ่ม สำหรับการทดลองเรียนจำนวนอาจต่างออกไป
DELTA เป็นอนุปริญญาด้านการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้พูดที่ภาษาแม่เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ และเป็นคุณวุฒิระดับสูงในด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ผู้ที่ได้รับเป็นครูที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ในการสอนมาสองสามปี โดยเป็นครูที่มุ่งจะเพิ่มคุณสมบัติของตนให้ก้าวหน้าขึ้นไป
หากคุณไม่รู้ว่าคุณมีทักษะระดับไหน คุณสามารถทำการทดสอบวัดระดับออนไลน์ของเราได้ฟรี
โปรดไปที่ลิงก์นี้เพื่อดูรายชื่อศูนย์ที่ได้รับการรับรองจาก British Council อย่างเป็นทางการ
ชั้นเรียนต่าง ๆ ของเราสอนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสภาษามากที่สุด เราใช้เทคนิคที่มีหลักการในการสื่อสารกับผู้เรียนทุกระดับ
เรารับประกันคุณภาพของชั้นเรียนของเราด้วยวิธีต่อไปนี้
  • เราจ้างครูที่มีคุณภาพสูง
  • เราใช้สื่อการเรียนคุณภาพสูง
  • เราทำการบันทึกชั้นเรียนของเราทั้งหมดเพื่อรักษาและประกันคุณภาพของเรา
  • เรามีการฝึกอบรม พัฒนาและเข้าสังเกตการณ์ทีมงานของเราเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ
เรื่องการบ้านขึ้นอยู่กับระดับชั้นที่เรียนโดยตรง รวมทั้งความกระตือรือร้นของกลุ่มด้วย ทั้งนี้เราตระหนักดีถึงจำนวนการบ้านที่นักเรียนส่วนมากมีอยู่แล้ว
มันสำคัญที่จะแจ้งให้เราทราบ ถ้าคุณรู้สึกว่าชั้นเรียนที่คุณได้รับมอบหมายไม่ใช่ระดับที่ถูกต้อง เราขอแนะนำว่าจำเป็นต้องมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่อย่างน้อยสองสัปดาห์เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นกรณีนี้ ชั้นเรียนภาษาอังกฤษจำนวนมากมีนักเรียนที่มีความสามารถหลากหลาย และครูของเราได้รับการฝึกฝนเพื่อรองรับนักเรียนทุกคนในสภาพแวดล้อมนี้

การชำระเงินและการขอเงินคืน

คลิกที่ปุ่มจอง จากนั้นท่านจะถูกนำเข้าสู่ช่องทางการชำระเงินโดยตรง ซึ่งท่านสามารถจะเลือกรูปแบบในการชำระเงินได้ เราสนับสนุนการชำระเงินหลากหลายรูปแบบมาก ทั้งบัตรเครดิตต่าง ๆ, PayPal, WeChat pay และ Alibaba
เรามีวิธีการจ่ายสองแบบ
  • จ่ายทั้งหมดเลยเมื่อมีการจอง
  • แบ่งชำระเงินรายเดือนสำหรับโปรแกรม 1 ปี (รวมค่าแรกเข้าในการชำระงวดแรก)
สำหรับข้อมูลทั้งหมดในเรื่องการยกเลิกและขอรับเงินคืน โปรดดู ข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา

เงื่อนไขและข้อตกลงอย่างย่อ

การจองใด ๆ ที่ท่านทำกับ Meridian มีช่วงระยะเวลา 7 วัน ซึ่งท่านจะยกเลิกการจองได้โดยเราไม่มีการเรียกเก็บเงิน ระเบียบนี้ใช้กับการจองต่างๆ ที่ท่านทำล่วงหน้าก่อนที่ชั้นเรียนซึ่งกำหนดวันเริ่มเรียนไว้แล้วจะเริ่มขึ้นเป็นระยะเวลาเกินกว่า 28 วันด้วย แต่หากท่านยกเลิกโปรแกรมของท่านภายใน 28 วันก่อนวันเริ่มต้นเรียนที่กำหนดไว้แล้ว จะมีค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการจำนวน 50 ปอนด์ (เงินปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษ) ในกรณีที่ท่านยกเลิกโปรแกรมภายใน 10 วันของวันเริ่มเรียนที่กำหนดไว้แล้ว จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ เลย ทั้งนี้การขอยกเลิกจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง Meridian (info@tellusgroup.co.uk) ส่วนการคืนเงินใด ๆ จะเป็นการโอนเงินไปยังบัญชีและด้วยวิธีการจ่ายเดียวกับที่ท่านทำการชำระเงินมา หากนักเรียนไม่เข้าเรียน หรือมาเรียนสาย หรือขาดเรียนไประหว่างโปรแกรม ท่านจะไม่ได้รับการคืนเงินใด ๆ และวันที่นักเรียนขาดเรียนไปจะไม่ถูกเพิ่มเข้ามาท้ายโปรแกรมแต่อย่างใด
หากท่านต้องการเปลี่ยนวันเริ่มต้นเรียน ท่านต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่ (info@tellusgroup.co.uk) โดยแนบสำเนาของใบแจ้งยอดการชำระเงินมาด้วย การเปลี่ยนแปลงวันเริ่มต้นเรียนอยู่ภายใต้การตัดสินใจของ Meridian เราจะเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการจากท่านเป็นเงิน 50 ปอนด์ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของชั้นเรียน ในกรณีที่ท่านเปลี่ยนวันเริ่มต้นเรียนก่อนวันเริ่มต้นเรียน 10 วัน จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ ส่วนในสถานการณ์ที่ได้รับการยกเว้น เช่น กรณีเจ็บป่วย เราจะเป็นผู้พิจารณา
ไม่ การ เรีีน ใน วัน หหุด นััขัตฤขัตฤษ์ ของ ชาติ รอบ ชาติ ร รจะ หาย ใป ถูถู พิ่มพิ่ม ข้ข้า ไปไปที่ ท้าย โปรแแรม โปรด ดูน วัน วัหุด บน ว ปฏิทิน
มีการแสดงวันหยุดของโรงเรียน (วันปิดภาคเรียน) ไว้ในปฏิทินบนเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยจะไม่มีการเรียนในวันดังกล่าว และรอบการเรียนที่หายไปก็จะถูกนำไปเพิ่มที่ท้ายโปรแกรม ปฏิทิน
หากท่านกำหนดวันหยุดพักผ่อนไว้เป็นช่วงเวลาในระหว่างโปรแกรม เราขอให้ท่านแจ้งให้เราทราบเพื่อเราจะได้รู้ว่าเด็กจะขาดเรียนไปอย่างเป็นทางการ และหากท่านอายุต่ำกว่า 18 ผู้ปกครองของท่านจะต้องติดต่อพูดคุยกับเราเรื่องวันหยุดของท่าน และวันหยุดในลักษณะนี้ไม่อาจไปเพิ่มรอบการเรียนท้ายโปรแกรมได้
หากบุตรหลานของท่านจะขาดเรียน หรือ ลาพักเรียน โปรดแจ้งแก่เราเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามีเด็กคนหนึ่งที่จะขาดเรียนไปอย่างเป็นทางการ วันขาดเรียนในลักษณะนี้ไม่สามารถไปเพิ่มวันเรียนในตอนท้ายของโปรแกรมได้ หากบุตรหลานของท่านขาดเรียนไปเป็นเวลานาน (ต่อเนื่องกันนานกว่า 3 สัปดาห์) เนื่องจากป่วย กรุณาส่งเอกสารหลักฐาน เช่น จดหมายจากแพทย์ วันที่ขาดเรียนไปจะถูกนำไปเพิ่มตอนท้ายของโปรแกรม
เราอาจให้นักเรียนออกจากโปรแกรมหากมีหลักฐานว่า
  • มีการประพฤติผิดอย่างร้ายแรง
  • มีพฤติกรรมที่เป็นอันตราย มีความก้าวร้าวต่อทีมงานที่ Meridian และนักเรียนคนอื่น ๆ ในกรณีเหล่านี้
ท่านจะไม่ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมใด ๆ คืน และเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในการจัดชั้นเรียนที่เป็นทางเลือกให้
ข้อร้องเรียนใด ๆ จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง info@tellusgroup.com ก่อน หากมีการรับคำร้องเรียนภายในเวลา 1 เดือนของช่วงเวลาที่ชั้นเรียนจบลง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้มีการชำระครบถ้วนแล้ว จะมีการตรวจสอบอย่างเต็มที่ หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ท่านอาจทำคำร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังประธานกรรมการบริหาร (CEO) และในกรณีที่ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ ขั้นตอนต่อไปคือการติดต่อไปยังคณะกรรมการปกครองโรงเรียนสอนภาษาทั้งหมดที่ได้รับการรับรองในประเทศอังกฤษ คือ บริติช เคานซิล ทั้งนี้เราจะมอบขั้นตอนในการร้องเรียน ตามด้วยเอกสารแสดงการรับคำร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษรของท่านให้กับท่าน

นักเรียนที่กลับมาเรียนอีก

โปรด ติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

เทคโนโลยีที่จำเป็น

คลิกที่นี่ เพื่อรับคำแนะนำวิธีการเข้าร่วมชั้นเรียน
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมด้วยระบบปฏิบัติการ Window 10 หรือ Laptop หรือ Ipad IOS 13 หรือรุ่นที่ใหม่กว่านั้นขึ้นไปอีก กล้องที่ส่งสัญญานผ่านคอมพิวเตอร์ (Webcam) เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมี และเราแนะนำให้ใช้ Headphones เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด
ท่านจำเป็นต้องติดต่อกับ Microsoft Teams ทั้งนี้นักเรียนจะได้รับรายละเอียดในการล็อกอินเข้าสู่ระบบทางอีเมล์เมื่อลงทะเบียนแล้ว

การจองและชั้นเรียนที่มี

สำหรับชั้นเรียนต่าง ๆ ของเรา นักเรียนจะต้องอายุไม่ต่ำกว่า 6 ปี และไม่เกิน 12 ปี
ใช่แล้ว เรามีชั้นเรียนสำหรับนักเรียนที่ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาก่อนเลย
เราจัดส่งเมื่อมีการชำระเงินแล้ว
หากชั้นเรียนของท่านมีวันหยุดของประเทศอังกฤษอยู่ด้วย จะไม่มีการเรียนในวันนั้น และเวลาเรียนของท่านก็จะขยายออกไป โดยท่านจะได้รับการแจ้งล่วงหน้า ที่นี่.

ตารางเวลา

ชั้นเรียนทุกชั้นของเราใช้เวลา 30 นาที
เรามีเวลาเรียนที่หลากหลาย ทั้งแบบ 5 วันและแบบ 3 วันต่อสัปดาห์ เพื่อตรวจสอบวันและเวลาของชั้นเรียน โปรดไปที่หน้าการจองชั้นเรียนของเรา
ชั้นเรียนเริ่มขึ้นและจบลงตรงเวลา เราขอแนะนำให้นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเริ่มเรียนให้ทันเวลา
ท่านสามารถเข้าไปดูบันทึกเทปการสอนได้เพื่อเรียนตามให้ทัน ชั้นเรียนที่นักเรียนขาดเรียนไปจะไม่มีการนัดเรียนทดแทน หรือ จ่ายค่าเรียนคืนให้
หากครูของท่านป่วยในระหว่างหลักสูตร เราจะจัดครูเข้าสอนแทน และหากไม่มีครูทดแทน เราจะยืดเวลาเรียนและหลักสูตรออกไป