เกี่ยวกับโรงเรียน - Meridian English ประเทศไทย โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษออนไลน์เด็ก - Meridian English
เพิ่มเพื่อน

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Meridian ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1979 ขณะประสบความสำเร็จสูงสุด Meridian เป็นหนึ่งในหน่วยงานใหญ่ที่ให้บริการแก่นักเรียนที่อายุยังน้อยแห่งหนึ่งซึ่งประสบความสำเร็จมากที่สุดในสหราชอาณาจักร โดยมีนักเรียนกว่า 4500 คน ที่เรียนอยู่ในศูนย์การเรียนซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานโดยบริติช เคานซิลถึง 8 ศูนย์ ตลอดระยะเวลา 12 ปี Meridian มีทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์ของตนเอง ทีมงานดังกล่าวนี้สร้างและจัดการแพล็ตฟอร์มซึ่งทำหน้าที่บริหารงานโรงเรียน ในส่วนของการสอบถามการจองชั้นเรียน ตลอดไปจนถึงการบริหารจัดการชั้นเรียน ใน ค.ศ. 2020 Meridian ได้ปรับรูปแบบธุรกิจไปสู่รูปแบบดิจิตัล นำการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปให้นักเรียนถึงบ้าน

ภารกิจของเรา

คือการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในชีวิตให้นักเรียนด้วยการศึกษาและประสบการณ์

เป็นส่วนหนึ่งของส่วนที่ใหญ่กว่า

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Meridian เป็นส่วนหนึ่งของ Tellus Education Group ซึ่งดำเนินงานร่วมกับ Tellus College

Second slide
Second slide
Second slide

เราให้บริการอะไรบ้าง

 • ชั้นเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาสำหรับเด็กอายุ 5-9, 10-12 และ 13-15 ปี
 • การจองชั้นเรียนแต่ละชั้นจะมีการคำนวณจำนวนรอบที่เรียนไว้ตายตัว ในขั้นตอนของการจองชั้นเรียน ท่านจะได้รับทราบวันเริ่มเรียนและวันสุดท้ายของการเรียน โดยเราคำนึงถึงวันหยุดและวันปิดเรียนของโรงเรียนด้วย
 • โอกาสในการพัฒนาทักษะความตระหนักรู้ในเรื่องวัฒนธรรม
 • เป็นชั้นเรียนออนไลน์แบบที่นักเรียนกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มเดิมเข้ามาเรียนตามเวลา และสามารถสื่อสารสองทาง มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนได้ทันที ช่วยให้นักเรียนพัฒนาได้เร็วกว่า
 • ในบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน ท้าทายความสามารถบนแพล็ตฟอร์มที่ครอบคลุมทั่วโลก ปลอดภัยและมีการป้องกันอย่างดี นักเรียนสามารถเข้าสู่การใช้งาน Microsoft 365 Education และบทเรียนดิจิตัลที่นักเรียนสามารถสื่อสารโต้ตอบได้ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (Oxford University Press) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมทั้งสามารถเข้าใช้สื่อการเรียนของ Meridian ที่มีการปรับให้เหมาะสมแล้วด้วย
 • นี่เป็นประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงสถิติการเข้าเรียนในชั้นเรียนสดของบุตรหลานของท่านและระดับทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ที่บุตรหลานของท่านได้เรียน
 • ใช้วิธีการสอนที่มีหลักการ รวมทั้งวิธีการที่เหมาะสมที่สุดโดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นรายบุคคล

การเข้าชมก่อน

วิธีการสอนของเรา

การเข้าชมก่อน

เราสอนอย่างไร

 • เราเชื่อว่าการเรียนเป็นระยะเวลาสั้น ๆ แต่สม่ำเสมอช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และรักษาสิ่งที่รู้นั้นไว้ได้ดีกว่า ทำให้มีการพัฒนาทักษะไปข้างหน้าได้เร็วกว่า
 • ครูที่มีคุณภาพของเราเตรียมการสอนโดยคำนึงถึงความต้องการของเด็กแต่ละคน
 • เราสร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้เชิงบวกด้วยคำชมและการให้กำลังใจเพื่อช่วยให้เด็กมีความมั่นใจ
 • เราสนับสนุนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยคัดเลือกสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้อย่างรอบคอบ นำเสนอและตั้งเป้าหมายที่ผู้เรียนสามารถไปถึงได้จริง
 • เราใช้วิธีการสอนจากแนวการสอนที่มีหลักการ โดยเลือกใช้กลยุทธที่เหมาะสมที่สุดซึ่งคำนึงถึงผู้เรียนเป็นรายบุคคล

ข้อกำหนดอุปกรณ์

เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมด้วยระบบปฏิบัติการ Window 10 หรือ Laptop หรือ Ipad IOS 14 หรือรุ่นที่ใหม่กว่านั้นขึ้นไปอีก กล้องที่ส่งสัญญานผ่านคอมพิวเตอร์ (Webcam) เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมี และเราแนะนำให้ใช้ Headphones เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

เราสอนอะไร

เพื่อสนับสนุนการเรียนของนักเรียนอย่างสูงสุด ครูของเราใช้สื่อการเรียนคุณภาพดีที่สุดซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Oxford University Press เสริมด้วยบทเรียนที่ครูสร้างสรรค์ขึ้นตามความเหมาะสม แนวการสอนที่ยืดหยุ่นปรับเข้ากับหลักสูตรนั้นหมายความว่า นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนจากครูในส่วนที่นักเรียนขาด ต้องการการเสริมจริง ๆ โดยอิงตาม Common European Framework of Reference for Languages (มาตรฐาน CEFR) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้อธิบายระดับความสามารถทางภาษาของบุคคลของทวีปยุโรป เพื่อให้แน่ใจว่า เราได้ช่วยนักเรียนของเราเตรียมตัวสู่อนาคตอย่างดีที่สุดที่จะเป็นไปได้ 

ครูของเราเป็นใคร

ครูทุกคนของเราได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย Cambridge หรือ Trinity College London ผ่านประสบการณ์และการอบรมอย่างกว้างขวางในเรื่องการถ่ายทอดบทเรียนคุณภาพสูงให้นักเรียนที่เป็นเด็กโดยการสอนออนไลน์

ครูของ Meridian อุทิศตัวให้กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเรียนรู้เทคนิคและทักษะการสอนใหม่ ๆ อยู่เสมออย่างต่อเนื่อง

ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างของครูของเรา

ครูของเราเป็นใคร

ครูทุกคนของเราได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย Cambridge หรือ Trinity College London ผ่านประสบการณ์และการอบรมอย่างกว้างขวางในเรื่องการถ่ายทอดบทเรียนคุณภาพสูงให้นักเรียนที่เป็นเด็กโดยการสอนออนไลน์

ครูของ Meridian อุทิศตัวให้กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเรียนรู้เทคนิคและทักษะการสอนใหม่ ๆ อยู่เสมออย่างต่อเนื่อง

ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างของครูของเรา

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เรากำลังสร้างเครือข่ายของผู้ที่พูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจ มีนิสัยรักการเรียนรู้ - ผู้ประกอบการในอนาคต ผู้นำ นักเดินทางและพลเมืองโลก เมื่อเราสื่อสารทำความเข้าใจกันด้วยภาษา เราจะมีโอกาสผูกมิตรและแก้ปัญหาร่วมกัน

เราต้องการให้ผู้คนเข้าร่วมชุมชนผู้เรียนของ Meridian ให้มากที่สุด เพื่อเข้าถึงผู้ที่อาจไม่สามารถชำระเงินได้ เราได้ให้คำมั่นที่จะ:

 • 33% ของนักเรียนทั้งหมดมีการทดลองใช้ฟรีหนึ่งสัปดาห์ (ซึ่งเราเรียกว่าการทดลองพิเศษ)
 • เราให้คำมั่นว่า 10% ของนักเรียนทั้งหมดของเราจะมาจากประเทศที่กำลังพัฒนา* โดยพวกเขาจะได้อัตราส่วนลดค่าเล่าเรียน เช่น 70% ของนักเรียนได้ส่วนลด 20% และ 30% ของนักเรียนได้ส่วนลด 40%

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราได้ให้คำมั่นว่า 3% ของรายได้ของเราจะใช้ไปเพื่อการนี้ ดังนั้นการเข้าร่วมเรียนใน Meridian School of English จึงเป็นการสนับสนุนให้เราสามารถสร้างชุมชนนานาชาติของผู้พูดภาษาอังกฤษขึ้นได้ เราอยากจะขอบคุณที่คุณช่วยให้เราบรรลุวัตถุประสงค์นี้

*ตามที่ระบุโดยแหล่งข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ

เหตุใดคุณจึงควรเลือก Meridian

พวกเราที่ Meridian ให้คำมั่นสัญญาต่อคุณว่า

 1. ก่อนจะเริ่มชั้นเรียน เราจะดูความต้องการในการเรียนของบุตรหลานของท่านร่วมกับท่าน ร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ และประเมินเพื่อวัดระดับของเขา
 2. ท่านจะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนว่าชั้นเรียนสอนอะไรบ้าง ต้องใช้เวลาเรียนนานเท่าใด ท่านจะรับความช่วยเหลือจากครูของบุตรหลานของท่าน และ/หรือจากทีมงานบริหารของโรงเรียนอย่างไร
 3. ครูที่มาสอนบุตรหลานของท่านเป็นครูที่มีคุณภาพสูง มีประสบการณ์ และมุ่งมั่นจะพัฒนาความเป็นมืออาชีพไปข้างหน้าโดยตลอด
 4. ทั้งนี้ชั้นเรียนจะมีผู้จัดการฝ่ายวิชาการเข้ามาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่า นักเรียนจะได้ประสบการณ์การเรียนออนไลน์ที่ดีที่สุด
 5. เราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เราใช้แก่ท่านอย่างชัดเจน เราจะแจ้งเรื่องอุปกรณ์ที่บุตรหลานของท่านต้องใช้ และคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือบุตรหลานของท่านตลอดการเรียนออนไลน์ทุกขั้นตอน
 6. ขณะที่บุตรหลานของท่านเรียนกับเรา ท่านจะได้รับทราบความก้าวหน้าของพวกเขา รวมทั้งได้รับทราบว่า ด้วยวิธีใดท่านจึงจะช่วยสนับสนุนบุตรหลานได้ดีที่สุด
 7. เราต้องการคำติชมจากท่านอย่างมากเพื่อรับทราบและปรับปรุง (เราต่างก็เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต)