Tereza (matka), Česká republika: -

Dcéra (14 rokov) bola s výučbou spokojná, stratila zábrany pri konverzácii a nadobudla väčšiu istotu. Zlepšila porozumenie aj hovorený prejav. S online výučbou nemala žiadny problém, po technickej stránke neboli žiadne problémy a všetko fungovalo.