Romana (matka), Česká republika: -

Rodený hovorca deťom vštepí prirodzenú výslovnosť a gramatiku, ale ani ten najlepší učiteľ češtiny nemôže nahradiť správnu gramatiku. Deti sa v priebehu niekoľkých týždňov naučia lepšie rozumieť a komunikovať. Výučba prebieha formou hier a súťaží. Témy sú deťom blízke a atraktívne.