Nová príležitosť pre slovenské deti. Angličtina online v prestížnej vzdelávacej inštitúcii so sídlom vo Veľkej Británii. -

Nová príležitosť pre slovenské deti. Angličtina online v prestížnej vzdelávacej inštitúcii so sídlom vo Veľkej Británii.

Autora: Pavel Los

Dátum: 23/12/2022

Autor: Pavel Los

Dátum: 23/12/2022

Online kurzy angličtiny pre deti a mládež usporiadané britskou inštitúciou Meridian School of English sú už nejakú dobu známe obyvateľom európskych a ázijských krajín. Tieto kurzy, kde sa už úspešne zdokonaľujú a dopĺňajú znalosti angličtiny detí od 5 do 15 rokov, z krajín ako Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Poľsko, Grécko, Čína, sú teraz k dispozícii aj deťom našej krajiny.

V čom je jedinečnosť kurzov angličtiny Meridian School of English?

Meridian School of English je vzdelávacia inštitúcia so sídlom vo Veľkej Británii s viac ako 40-ročnými skúsenosťami s výučbou angličtiny, a to špeciálne pre cudzincov. Škola túto úlohu úspešne plní. Udalosti za posledné roky nám naviac umožnili rozvíjať a poskytovat kurzy online vo svete. To zas otvorilo možnosť pre väčší počet ľudí, ktorí sú ochotní sa do programu zapojiť.

Stojí za spomenutie, že kurzy angličtiny Meridian School of English sú jediné, ktoré získali akreditáciu British Council. Tento získaný status potvrdzuje kvalitu metodiky kurzu a kompetencie pedagogického zboru, rovnako ako zaručuje vysokú úroveň.

Dôležitým faktom je, že vo svojom programe kurzu Meridian používa špeciálne vyvinuté výučbové materiály prestížnej Oxfordskej univerzity, ktorá je dnes známa aj obyvateľom Slovenskej republiky.

Pokiaľ sa obrátime na tím školiteľov, tak je potrebné povedať, že všetci lektori sú vysoko kvalifikovaní a špeciálne vyškolení pre výučbu online kurzov pre detské publikum. Filozofia Meridian School of English zaisťuje neustále zlepšovanie učiteľov, čo zaručuje, že proces učenia je vytvorený v súlade s najnovšími trendmi. Všetci učitelia žijú vo Veľkej Británii a lekcie sú poskytované priamo odtiaľ.

Výučba sa koná iba v angličtine, čo znamená, že sa rozvíjajú znalosti anglického prejavu a každodenné používanie jazyka. Tu je prioritou prirodzená výslovnosť, funkčný jazyk alebo schopnosť hovoriť nenásilne a sebaisto. Proces učenia je vedený tak, že sa dieťa jazyk neučí memorovať, ale učí sa ho pomocou vzrušujúceho a pútavého dialógu.

Ako výučba prebieha?

Základy metodiky kurzu sú založené na kognitívnej vede, ktorá preukázala, že krátke, ale pravidelné lekcie rozvíjajú schopnosti učenia, čo umožňuje rýchle a úspešné zlepšovanie znalostí. To je dôvod, prečo formát kurzov poskytuje 30-minutové lekce trikrát do týždňa v pondelok, stredu, piatok. Metodika tiež ráta s malými skupinami detí vytvorenými podľa úrovne znalostí.

Ako pozitívny aspekt je potrebné zmieniť, že čas výučby sa dá individuálne prispôsobiť vašim potrebám v čase od 16:20 do 19:30. V jednej skupine nie je viac ako 6 účastníkov. Proces učenia je zaujímavejší tým, že skupiny sú tvorené medzinárodne. To znamená, že v jednej skupine sú deti z rôznych krajín sveta.

Programy kurzu sú založené na obdobie výučby v dĺžke tri až šesť mesiacov. Taká doba štúdia je stanovená metodikou, ktorá potvrdzuje, že presne tri mesiace je minimálna doba, kedy je mozog dieťaťa schopný posilniť a začať bezpečne aplikovať získané znalosti na dennej báze. K dispozícii je tiež polročný kurz a podľa zástupcov Meridian School of English je tento kurz vybraný tými rodičmi, ktorých deti absolvovali trojmesačnú výučbu/kurz a sú presvedčení o jej účinnosti. Štatistiky ukazujú, že tvorí asi 60% zákazníkov.

Je dôležité si uvedomiť, že na konci kurzov obdrží každý z účastníkov certifikát od Meridian School of English, ktorý potvrdzuje úroveň získaných znalostí.

Je možné sa v kurzoch naučiť jazyk od nuly?

Vzhľadom k tomu, že kurzy sú v súčasnej dobe k dispozícii deťom a mládeži vo veku od 5 do 15 rokov, je samozrejme zohľadnené, že úroveň znalostí angličtiny sa môže značne líšiť. Preto pred zahájením školenia, účastníci kurzov Meridian School of English absolvujú test, ktorého výsledky slúžia ako základ pre rozdelenie účastníkov na úrovne znalostí. Je skvelé, že lekcie je možné navštevovať aj bez predošlej znalosti angličtiny. Pokiaľ se behom výučby zdá, že úroveň znalostí sa ukázala byť vyššia alebo naopak nižšia, tak je možné skupinu zmeniť. Učitelia sú školení tak, aby také prípady dokázali rozpoznať.

Prve deti už úspešne začali štúdium, preto sme sa obrátili na rodičov, aby sme zistili, ako hodnotia účasť a úspešnosť detí na kurzoch.

,,Daniel sa do kurzov zapája už 2 týždne, takže môžem hodnotiť priebeh 6 lekcií. A musím priznať, že môj syn má naozaj rád lekcie. Teší sa na ďalšiu lekciu Meridian School of English s radosťou a záujmom. Na hodinách ho minulý týždeň učiteľ opakovane chválil, čo mu umožnilo cítiť sa v triedach bezpečnejšie a začal hovoriť viac po anglicky. Hovorím to preto, že je veľmi plachý a vyhýba sa hovoreniu v školskej triede. Skúšali sme aj súkromné lekcie, ale učiteľovi sa nepodarilo otvoriť konverzácie s dôverou, takže sme hľadali iné možnosti a sme naozaj radi, že sme mohli začať študovať na Meridian School of English. Naviac cena je ozaj prijateľná 7 EUR,“ zdieľa svoje skúsenosti Jana, maminka 11-ročného Daniela.

Deti môžete prihlásiť do kurzov Meridian School of English na webových stránkach školy www.meridianenglish.com. Webové stránky tiež poskytujú viac informácií o kurzoch, akreditáciách, cenách a príležitostiach. Každému účastníkovi kurzu je vytvorený vlastný študijný profil, kde sú k dispozícii informácie o celom programe kurzu, taktiež aj prístup k videozáznamom tried, pokiaľ je niektorá z lekcií vynechaná.

Ponuka a príležitosť, ktorá je v súčasnej dobe deťom k dispozícii v Slovenskej republike, je veľmi zaujímavá a zároveň vysoko kvalitná. Meridian School of English je skutočne cenným, a naviac pútavým hráčom v oblasti kurzov angličtiny pre deti.

SÚVISIACE PRÍSPEVKY

Nová príležitosť pre slovenské deti. Angličtina online v prestížnej vzdelávacej inštitúcii so sídlom vo Veľkej Británii.

Online kurzy angličtiny pre deti a mládež usporiadané britskou inštitúciou Meridian School of English sú už nejakú dobu známe obyvateľom európskych a ázijských krajín.

TOP 5 vianočných filmov pre deti v angličtine

Sledovanie filmov v angličtine pomáha deťom učiť sa. Vianoce sú skvelou príležitosťou pozrieť si sviatočné príbehy. Tu je našich TOP 5.

5 tipov, ako čo najlepšie využiť online kurzy angličtiny vašich detí

Objavte naše pravidlá na vytvorenie najlepšieho vzdelávacieho prostredia pre deti. Rešpekt, trpezlivosť a láskavosť sú niektoré z nás. Prečítajte si viac tu!

Komentáre

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *