Cum știu la ce nivel sunt? Și cum mă repartizați la o clasă sau alta? -