5–6 ani -

Curs pentru începători pentru 5–6 ani

Copiii la această vârstă sunt ca bureții; absorb informația foarte repede! Cursurile noastre pentru începători sunt concepute pentru a fi distractive, folosind un mix de activități pentru a maximiza implicarea și sunt livrate într-un mod expresiv.

Punem bazele limbii engleze, concentrându-ne pe conștientizarea fonemică (învățarea sunetelor) și recunoașterea literelor, expunând în același timp elevii la un vocabular mai bogat și situații de comunicare. Aflați mai multe despre programul cursurilor Meridian, programa și calendarul academic de mai jos.

Alocarea clasei ia în considerare atât vârsta elevului, cât și nivelul de limba engleză. Testați acum nivelul de limba engleză al copilului.

Orarul

Cursurile încep în fiecare zi de luni. Trebuie să rezervați un curs cu cel puțin 2 săptămâni înainte de data preferată de începere a cursului.
Mai jos vă prezentăm orele de probă ale clasei. Schimbările de oră au loc în conformitate cu sistemul de vară din Marea Britanie. Vă vom anunța în prealabil dacă acest lucru afectează timpul de curs al copilului dvs. (Schimbarea orei de curs se va întâmpla numai în unele țări).

De 3 ori pe săptămână

Calendar

În cazul în care cursul dumneavoastră include o sărbătoare publică din Marea Britanie nu există nici o lecție în acea zi. Veți fi notificat în prealabil. Vacanța de vară are loc în luna august. Consultați calendarul nostru de vacanță de mai jos.

Ce va învăța copilul tău la nivele?

• Poate recunoaște numerele, prețurile, zilele săptămânii, dacă sunt vorbite clar și încet.

 

• Poate recunoaște cuvinte familiare însoțite de imagini, cum ar fi o carte ilustrată folosind vocabular familiar.

 

• Poate produce fraze scurte despre sine, oferind informații personale de bază.

• Poate înțelege și utiliza expresii familiare de zi cu zi și fraze foarte de bază.

 

• Se poate prezenta pe sine și pe ceilalți și poate pune și răspunde la întrebări despre detalii personale, cum ar fi locul în care locuiește, persoanele pe care le cunoaște și lucrurile pe care le are.

 

• Poate interacționa într-un mod simplu, cu condiția ca cealaltă persoană să vorbească încet și clar și să fie pregătită să ajute.

Curs pentru începători 5–6 ani

Unitățile 1–4

Course Title

 

ITE

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Teme de bază Vocabular de bază Gramatica de bază Pronunția de bază

• Hello
• My things
• My farm
• My family

• Classroom objects and
toys
• Shapes, colours and
animals
• Clothes and parts of the
body
• Family members and
food

• Say hello, introduce
yourself and talk about
your family
• Ask about and identify
things
• Describe the shape and
colour of different
objects
• Talk about likes and
dislikes

• Letters and phonics A-Z
• Numbers 1-20

Unitățile 1–4

Course Title

 

Pre-A1.1

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Teme de bază Vocabular de bază Gramatica de bază Pronunția de bază

• What do we like about school?
• What’s interesting about
families?
• How do we have fun?
• What do we like about animals?

• Classroom objects and
stationery
• Family member and
descriptive adjectives
• Toys and outdoor
activities
• Pets and farm animals

• ‘It’s a…’ and ‘have got/
haven’t got’
• ‘This is my…’ and ‘He’s/
She’s…’
• ‘Have you got…?’ and
‘can/can’t (ability)’
• ‘Like/don’t like’ and
‘They’re…’

• Consonant sounds /r/
• Long vowel sounds /ɚ/
• Consonant sounds /p/
• Consonant sounds /s/

Unitățile 5–8

Course Title

 

Pre-A1.2

duration

 

12 weeks

18–30 h

Teme de bază Vocabular de bază Gramatica de bază Pronunția de bază

• What do we eat?
• How are people and animals different?
• How are we different?
• What are our homes like?

• Food
• Parts of the body
• Clothes and associated
adjectives
• Rooms in a house and
contents

• ‘What do you…?’ and
‘Do you like…?’
• ‘We / plural nouns’ and
‘Can they…? (ability)’
• Present continuous and
‘Has she got…?’
• Prepositions of place and
‘There’s/There are’

• Consonant sounds /tʃ/
• Consonant sounds /g/
• Consonant sounds /ʃ/
• Consonant sounds /ŋ/

Unitățile 1–4

Course Title

 

Pre-A1.3

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Teme de bază Vocabular de bază Gramatica de bază Pronunția de bază

• Why do we like
birthdays?
• What’s fun about games?
• Why are towns great?
• How can we be healthy?

• Possessions and
adjectives (feelings)
• Jobs and toys
• Places in a town and
prepositions of place
• Sports and break time
activities

• Possessive adjectives
• ‘Is he/she…?’,
‘This is/These are…’
• ‘Is there a…?’ and
‘Are there any…?’
• Present Simple

• Consonant sounds /w/
• The sound /b/
• The sounds /m/
• Pronounce the /eɪ/
sound (game/play/train)

Unitățile 5–8

Course Title

 

Pre-A1.4

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Teme de bază Vocabular de bază Gramatica de bază Pronunția de bază

• Why are animals
amazing?
• What do we do at school?
• What’s fun about being
outdoors?
• What’s great about making things?

• Wild animals and things
they do
• School subjects and
activities
• Outdoor things and
weather
• Arts and crafts and
materials

• Present simple
• Present continuous
• Possessive pronouns and
‘Would you like a/some…?’
• Like + ing and
That/Those

• Pronounce the /h/ sound
• Long vowel sound /ɪ/ (meet/beach/me)
• Words with the /əʊ/ sound (phone/home/
coat)
• Pronounce the /ð/ sound (This/That/
These/Those)

Unitățile 1–4

Course Title

 

A1.1

 

duration

 

12 weeks

 

18– 30 h

Teme de bază Vocabular de bază Gramatica de bază Pronunția de bază

• How do we make friends?
• What are our routines?
• What’s fun about music?
• What’s fun about food?

• Activities and prepositions of movement
• Daily routines and
hobbies
• Musical instruments and types of music
• Food items and food
from around the world

• Present continuous and imperatives
• Present simple (question
forms)
• Present simple Wh-
questions and adverbs of
frequency
• Countable and uncountable nouns and
making requests with
‘would like’

• The sound /ei/
• The plural ‘s’ sound
• Long and short vowel
sounds /iː/ (Street) and /
ɪ/ (dancing)
• Consonant sounds /ʃ/
(Shares) and /tʃ/ (Chooses)

Unitățile 5–8

Course Title

 

A1.2

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Teme de bază Vocabular de bază Gramatica de bază Pronunția de bază

• How do we make friends?
• What are our routines?
• What’s fun about music?
• What’s fun about food?

• Beach activities and
associated adjectives
• Talents and personal
qualities
• Places and furniture
• Feature of a town and
the countryside

• Questions with ‘Want to’
and short adjective
comparatives
• Be good at + -ing and
short adjective
superlatives
• Past simple questions
(verb ‘be’) and Past simple of ‘be’
• ‘There was/were…’ and past simple regular verbs

• Vowel sounds /ɔː/ (walks)
and /əʊ/ (telephones)
• Short vowel sound /æ/
(Harry) and long vowel
sound /aː/ (large)
• ‘the’ before vowels and
consonants /ðə/ and /ðiː/
• Consonant sounds /p/ and /b/

Unitățile 1–4

Course Title

 

A1.3

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Teme de bază Vocabular de bază Gramatica de bază Pronunția de bază

• What’s exciting about
holidays?
• What’s great about
technology?
• What’s fun about
museums?
• How do we spend free
time?

• Camping activities and
types of transport
• Ways of communicating
and associated adjectives
• Museum activities and
words for rules
• Free time activities and
adventure parks

• Past simple irregular
verbs and past simple
questions
• Long adjective
comparatives and
describing ability with
‘could’ and ‘couldn’t’
• ‘be going to’ and ‘must/
mustn’t’ for rules
• Past simple with ‘last’ and
adverbs of manner

• Vowel sounds /ɜː/ (third)
and /eə/ (hair)
• Vowel sounds /ʊ/
(looking) and /uː/ (pool)
• Consonant sounds /d/
(david) and /ð/ (that’s)
• Vowel sounds /ɔɪ/ (toy)
and /aʊ/ (flower)

Unitățile 5–8

Course Title

 

A1.4

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Teme de bază Vocabular de bază Gramatica de bază Pronunția de bază

• What’s great about a zoo?
• Where do people work?
• Where can we go shopping?
• What’s fun about an
after-school club?

• Zoo animals and Zoo keeper jobs
• Places in a town and jobs
in a film studio
• Shops and containers
• Types of film and clothes

• ‘going to + affirmative,
negative and questions’
and ‘have to’
• Relative pronouns
‘Where’ and ‘who’
• Infinitive of purpose and
quantity
• Present continuous vs.
present simple and
expressions of frequency

• The /aʊ/ sound
• Words with the /ːl/ sound
• Pronounce the letters /y/
and /jː/ (yoghurt/jam)
• Pronounce and identify
the sounds /k/ and /g/

Nu sunteți sigur de nivelul de limba engleză al copilului dvs.? Rugați-i să susțină testul nostru de nivel gratuit sau să discute cu consilierul nostru educațional pentru a afla mai multe despre cursurile noastre.