10-12 éves -

Tanfolyamok 10-12 éves gyerekeknek

Korai középiskolai kurzusaink életkoruknak megfelelő tartalmat és témákat kínálnak, amelyek célja a hallgatók érdeklődésének felkeltése és a részvétel ösztönzése.

Ezek a kurzusok a beszéd folyékonyságának és pontosságának fejlesztésére összpontosítanak, valamint a befogadó (olvasási és hallási) készségek fejlesztésére, a nyelvtanulás kommunikatív megközelítésével. Tudjon meg többet a Meridian kurzusok ütemtervéről, tantervéről és tudományos naptáráról alább.

Az órakiosztás figyelembe veszi a tanuló életkorát és angol nyelvtudás szintjét. Tesztelje gyermeke angol nyelvtudását most.

Menetrend

A tanfolyamok minden hétfőn indulnak. A tanfolyamot legalább 2 héttel a kívánt tanfolyam kezdő időpontja előtt le kell foglalni. Minden tanfolyam foglalása meghatározott számú ülésként kerül kiszámításra. A foglalási szakaszban látni fogja a hivatalos kurzus kezdési és befejezési dátumát, amely figyelembe veszi a munkaszüneti napokat vagy az iskolabezárásokat.
Az alábbiakban minta óraidőket mutatunk be. Az időváltozások az Egyesült Királyság nyári időszámítási rendszere szerint történnek. Előre értesítjük, ha ez befolyásolja gyermeke tanítási idejét. (Az óramódosítás csak egyes országokban történik meg).

heti 3 alkalommal

Naptár

Ha a kurzusa egyesült királyságbeli munkaszüneti napokat is tartalmaz, ezen a napon nincs óra. Előzetes értesítést kap. A nyári szünetre augusztusban kerül sor. Tekintse meg az alábbi ünnepi naptárunkat.

Mit fog tanulni gyermeke a szinteken?

• Meg tudja érteni és használni tudja az ismerős hétköznapi kifejezéseket és nagyon alapvető kifejezéseket.

 

• Be tudja mutatni magát és másokat, és kérdéseket tud feltenni és válaszolni olyan személyes adatokkal kapcsolatban, mint például a lakhelye, az általa ismert személyek és a birtokában lévő dolgok.

 

• Egyszerű módon tud kommunikálni, feltéve, hogy a másik személy lassan és világosan beszél, és kész segíteni.

• Megérti a legközvetlenebb területekkel kapcsolatos mondatokat és gyakran használt kifejezéseket (pl. nagyon alapvető személyes és családi információk, vásárlás, helyföldrajz, munkavállalás).

• Tud kommunikálni egyszerű és rutinfeladatokban, amelyek egyszerű és közvetlen információcserét igényelnek ismerős és rutinszerű ügyekben.

• Egyszerűen le tudja írni a hátterét, a közvetlen környezetét és a közvetlen rászoruló területek ügyeit.

• Meg tudja érteni a munka, az iskola, a szabadidő stb. során rendszeresen előforduló ismerős ügyekkel kapcsolatos egyértelmű szabványos bemenet főbb pontjait.

 

• Meg tudja kezelni a legtöbb olyan helyzetet, amely a nyelvet beszélő területen való utazás során felmerülhet.

 

• Tud leírni tapasztalatokat és eseményeket, álmokat, reményeket és amp; ambícióit, és röviden indokolja és indokolja véleményét és terveit.

Középfokú tartalmi kurzus 10–12 évesek

1.-2. lecke

Course Title

 

A1.1

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Alaptémák Alapszókincs Alapnyelvtan Alapvető kiejtés

• Me!
• At home

• Feelings and Family
members
• Telling the time
• Items in a room and pets
• Polite requests

• ‘be’ singular and plural
forms
• ‘have/has got…’
• Possessives
• ‘this, that, these, those’

• Rhythm
• /ɒ/
• /ɔː/

3.-4. lecke

Course Title

 

A1.2

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Alaptémák Alapszókincs Alapnyelvtan Alapvető kiejtés

• My day, your day
• After school

• ‘My routine’ and
everyday verbs
• Polite requests
• Indoor/outdoor activities
and Musical instruments
• Offers and requests

• Present simple
• Present continuous
• ‘Wh-‘ questions
• Object pronouns

• / tʃ/
• /dʒ/
• /v/
• /w/

5.-6. lecke

Course Title

 

A1.3

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Alaptémák Alapszókincs Alapnyelvtan Alapvető kiejtés

• In town
• At the weekend

• Places in a town and
transport
• Shopping dialogue
• Clothes and jobs
• Phone language

• ‘there is/there are’
• Prepositions of place
• Present simple review
and extension
• Present continuous
review and extension

• /θ/
• /ð/
• /r/
• Silent ‘r’

1.-2. lecke

Course Title

 

A1.4

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Alaptémák Alapszókincs Alapnyelvtan Alapvető kiejtés

• My life
• I live here

• Things you can do and
family members
• Questions and answers
• Prepositions of place
• Making suggestions

• ‘can/can’t’
• love/like/don’t like’
• ‘there is/are, a/an/some/
any’
• Possessive adjectives
and pronouns

• /æ/
• /ɑː/
• /ə/
• /eə/

3.-4. lecke

Course Title

 

A2.1

 

duration

 

12 weeks

18–30 h

Alaptémák Alapszókincs Alapnyelvtan Alapvető kiejtés

• Animals everywhere
• Be active!

• Features of animals
• Opinions/adjectives
• Adjective opposites and
sports
• Physical problems

• Comparatives
• Superlatives
• Adverbs
• Past simple ‘be’

• /ə/
• /w/
• /v/

5.-6. lecke

Course Title

 

A2.2

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Alaptémák Alapszókincs Alapnyelvtan Alapvető kiejtés

• Travelling
• Food is fun!

• Holidays and activities
• Story questions
• Meals and verb phrases
• Asking/stating

• Past simple + and –
• Past simple questions
• Present continuous vs
present simple

• /d/
• /t/
• /ɪd/
• Irregular verbs

1.-2. lecke

Course Title

 

A2.3

 

duration

 

12 weeks

18–30 h

Alaptémák Alapszókincs Alapnyelvtan Alapvető kiejtés

• Me and my life
• Survival!

• Describing people,
school and school
subjects
• Asking for and giving
permission
• Weather
• Expressing sympathy
and regret

• Adverbs of frequency
• Present simple and
continuous; stative verbs
• Past simple regular and
irregular

• /s/
• /z/
• /e/
• /iː/

3.-4. lecke

Course Title

 

A2.4

 

duration

 

12 weeks

18–30 h

Alaptémák Alapszókincs Alapnyelvtan Alapvető kiejtés

• Food and health
• High-tech

• Food and drink nouns
• Giving instructions and
polite requests
• The internet and
computers
• Offering help

• Countable and
uncountable nouns
• ‘some’ and ‘any’
• ‘Will’ for future
• Be going to

• /ɑː/
• /æ/
• /v/
• /w/

5.-6. lecke

Course Title

 

A2+.1

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Alaptémák Alapszókincs Alapnyelvtan Alapvető kiejtés

• City and country
• What’s the matter?

• City places and
prepositions of place
• Asking for and giving
directions
• Phrasal verbs
• Persuading and
encouraging

• Comparative and
superlative adjectives
• ‘should’ / ‘shouldn’t’
• ‘must’ / ‘mustn’t’
• ‘have to’ / ‘don’t have to’

• Sounding polite
• Silent letter

1.-2. lecke

Course Title

 

A2+.2

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Alaptémák Alapszókincs Alapnyelvtan Alapvető kiejtés

• Family histories
• Teen life

• Life stages and verbs of
movement
• Giving news
• Adjectives to describe
feelings
• Making invitations

• Past simple ‘used to’
• Past continuous
• Present perfect and past
simple
• ‘already’, ‘yet’, ‘for’ and
‘since’

• Syllables
• /æ/
• /eɪ/

3.-4. lecke

Course Title

 

A2+.3

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Alaptémák Alapszókincs Alapnyelvtan Alapvető kiejtés

• Me, myself and I
• It’s a mystery

• Parts of the body,
illnesses, injuries and
treatments.
• Making a call
• Idioms for strong
emotion, descriptive
adjectives and adverbs
• Expressing surprise

• ‘can/could/will be able to’
and ‘have to/had to’
• Reflexive pronouns:
‘might’
• Relative clauses, relative
pronouns and indefinite
pronouns
• Countable and
uncountable nouns

• /ɒ/
• /əʊ/
• /ɪ/
• /ɑɪ/

5.-6. lecke

Course Title

 

A2+.4

 

duration

 

12 weeks

18–30 h

Alaptémák Alapszókincs Alapnyelvtan Alapvető kiejtés

• Space: the final frontier
• Imagine that!

• Space, large numbers,
distance and speed
• Agreeing and disagreeing
• Film and book genres
• Expressing certainty and
uncertainty

• Comparatives
• Superlatives
• Zero conditional
• First conditional

• /ð/
• /θ/
• /ə/

1.-2. lecke

Course Title

 

B1.1

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Alaptémák Alapszókincs Alapnyelvtan Alapvető kiejtés

• Social circles
• New horizons

• Relationship adjectives
and expressions
• Expressing opinions
• Day trip attractions and
adjectives to describe
places
• Expressing preferences

• Comparatives
• Superlatives
• Zero conditional
• First conditional

• /ð/
• /θ/
• /ə/

3.-4. lecke

Course Title

B1.2

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Alaptémák Alapszókincs Alapnyelvtan Alapvető kiejtés

• Respect
• Travel

• Practical science nouns
and phrasal verbs for
socializing
• Expressing advantages
and disadvantages
• Buildings and travel
• Expressing belief and
doubt

• Modals: advice,
obligation and necessity
• Permission and
possibility
• Second conditional
• Adverbs of frequency

• Sentence stress
• /aɪ/
• /i/
• /j/

5. lecke

Course Title

 

B1.3

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Alaptémák Alapszókincs Alapnyelvtan Alapvető kiejtés

• Surviving the test of time
• Globalization

• Verbs and dependent
prepositions
• Compound nouns
• Modern life nouns
• Agreeing and disagreeing

• The passive
• Defining and non-
defining relative clauses
• Countable and
uncountable nouns
• Determiners

• Word stress

6. lecke

Course Title

 

B1.4

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Alaptémák Alapszókincs Alapnyelvtan Alapvető kiejtés

• Our world
• Online hoaxes

• Digital media
• Shopping nouns
• Fashion adjectives
• Giving instructions

• Reported speech
• Reported commands and
requests
• Subject and object
questions

• /ʌ/
• /uː/

Nem biztos a gyermeke angol nyelvtudásában? Kérje meg őket, hogy töltsék le ingyenes szintfelmérőnket, vagy beszéljenek oktatási tanácsadónkkal, helyezzék el őket egy megfelelő osztályba.