Ποιο είναι το πρόγραμμα σπουδών σας. Χρειάζονται οι μαθητές για να αγοράσουν διδακτικό υλικό; -