Μπορώ να συμμετάσχω στην τάξη μέσω κινητού τηλεφώνου; -