Təsdiqlənmiş rezervasiyalara edilən dəyişikliklər -