Mən hansı səviyyədə olduğumu necə bilə bilərəm? Və tələbə üçün necə sinif təyin edirsiniz? -