5–6 yaş -

5-6 yaş uşaqlar üçün kurslar

Bu yaşda olan uşaqlar süngər kimidirlər; onlar məlumatı çox tez mənimsəyirlər! İbtidai məktəbəqədər kurslarımız əyləncəli olmaq, əlaqəni maksimum dərəcədə artırmaq üçün müxtəlif fəaliyyətlərdən istifadə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur və ifadəli şəkildə təqdim olunur.

Biz tələbələri yeni lüğət və kommunikativ situasiyalara məruz qoyarkən fonemik qavrayış (öyrənmə səsləri) və hərfin tanınmasına diqqət yetirərək ingilis dilinin əsaslarını qoyuruq.

Sinif bölgüsü həm tələbənin yaşı, həm də ingilis dili səviyyəsi nəzərə alınır. Övladınızın ingilis dili səviyyəsini indi yoxlayın.

Cədvəl

Kurslar hər bazar ertəsi başlayır. Tercih etdiyiniz kursun başlama tarixindən ən azı 2 həftə əvvəl kurs sifariş etməlisiniz.
Aşağıda nümunə dərs vaxtlarını təqdim edirik. Vaxt dəyişiklikləri Böyük Britaniyanın Yaz işığına qənaət sisteminə uyğun olaraq baş verir. Bu, övladınızın dərs saatına təsir edərsə, sizi əvvəlcədən xəbərdar edəcəyik. (Sinif vaxtının dəyişməsi yalnız bəzi ölkələrdə olacaq).

Həftədə 3 dəfə UTC +4

Təqvim

Kursunuz Böyük Britaniyanın dövlət tətilini əhatə edirsə, həmin gün dərs yoxdur. Sizə əvvəlcədən məlumat veriləcək. Yay tətilləri avqust ayında baş verir. Aşağıdakı bayram təqvimimizə baxın.

Uşağınız səviyyələrdə nə öyrənəcək?

• Rəqəmləri, qiymətləri, həftənin günlərini aydın və ləng danışılarsa tanıya bilir.

 

• Tanış lüğətdən istifadə edərək şəkilli kitab kimi şəkillərlə müşayiət olunan tanış sözləri tanıya bilir.

 

• Sadə şəxsi məlumatları verərək, özləri haqqında qısa ifadələr yarada bilir.

• Tanış gündəlik ifadələri və çox sadə ifadələri anlayıb istifadə edə bilir.

 

• Özünü və başqalarını təqdim edə bilər və harada yaşadığı, tanıdığı insanlar və sahib olduğu şeylər kimi şəxsi təfərrüatları ilə bağlı suallar verib cavablandıra bilər.

 

Başqasının yavaş və aydın danışması və kömək etməyə hazır olması şərti ilə sadə şəkildə qarşılıqlı əlaqə qura bilər.

İbtidai Məzmun Kursu 5-6 yaşlı uşaqlar

Vahidlər 1–4

Course Title

 

ITE

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Əsas Mövzular Əsas Lüğət Əsas Qrammatika Əsas Tələffüz

• Hello
• My things
• My farm
• My family

• Classroom objects and
toys
• Shapes, colours and
animals
• Clothes and parts of the
body
• Family members and
food

• Say hello, introduce
yourself and talk about
your family
• Ask about and identify
things
• Describe the shape and
colour of different
objects
• Talk about likes and
dislikes

• Letters and phonics A-Z
• Numbers 1-20

Vahidlər 1–4

Course Title

 

Pre-A1.1

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Əsas Mövzular Əsas Lüğət Əsas Qrammatika Əsas Tələffüz

• What do we like about school?
• What’s interesting about
families?
• How do we have fun?
• What do we like about animals?

• Classroom objects and
stationery
• Family member and
descriptive adjectives
• Toys and outdoor
activities
• Pets and farm animals

• ‘It’s a…’ and ‘have got/
haven’t got’
• ‘This is my…’ and ‘He’s/
She’s…’
• ‘Have you got…?’ and
‘can/can’t (ability)’
• ‘Like/don’t like’ and
‘They’re…’

• Consonant sounds /r/
• Long vowel sounds /ɚ/
• Consonant sounds /p/
• Consonant sounds /s/

Vahidlər 5–8

Course Title

 

Pre-A1.2

duration

 

12 weeks

18–30 h

Əsas Mövzular Əsas Lüğət Əsas Qrammatika Əsas Tələffüz

• What do we eat?
• How are people and animals different?
• How are we different?
• What are our homes like?

• Food
• Parts of the body
• Clothes and associated
adjectives
• Rooms in a house and
contents

• ‘What do you…?’ and
‘Do you like…?’
• ‘We / plural nouns’ and
‘Can they…? (ability)’
• Present continuous and
‘Has she got…?’
• Prepositions of place and
‘There’s/There are’

• Consonant sounds /tʃ/
• Consonant sounds /g/
• Consonant sounds /ʃ/
• Consonant sounds /ŋ/

Vahidlər 1–4

Course Title

 

Pre-A1.3

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Əsas Mövzular Əsas Lüğət Əsas Qrammatika Əsas Tələffüz

• Why do we like
birthdays?
• What’s fun about games?
• Why are towns great?
• How can we be healthy?

• Possessions and
adjectives (feelings)
• Jobs and toys
• Places in a town and
prepositions of place
• Sports and break time
activities

• Possessive adjectives
• ‘Is he/she…?’,
‘This is/These are…’
• ‘Is there a…?’ and
‘Are there any…?’
• Present Simple

• Consonant sounds /w/
• The sound /b/
• The sounds /m/
• Pronounce the /eɪ/
sound (game/play/train)

Vahidlər 5–8

Course Title

 

Pre-A1.4

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Əsas Mövzular Əsas Lüğət Əsas Qrammatika Əsas Tələffüz

• Why are animals
amazing?
• What do we do at school?
• What’s fun about being
outdoors?
• What’s great about making things?

• Wild animals and things
they do
• School subjects and
activities
• Outdoor things and
weather
• Arts and crafts and
materials

• Present simple
• Present continuous
• Possessive pronouns and
‘Would you like a/some…?’
• Like + ing and
That/Those

• Pronounce the /h/ sound
• Long vowel sound /ɪ/ (meet/beach/me)
• Words with the /əʊ/ sound (phone/home/
coat)
• Pronounce the /ð/ sound (This/That/
These/Those)

Vahidlər 1–4

Course Title

 

A1.1

 

duration

 

12 weeks

 

18– 30 h

Əsas Mövzular Əsas Lüğət Əsas Qrammatika Əsas Tələffüz

• How do we make friends?
• What are our routines?
• What’s fun about music?
• What’s fun about food?

• Activities and prepositions of movement
• Daily routines and
hobbies
• Musical instruments and types of music
• Food items and food
from around the world

• Present continuous and imperatives
• Present simple (question
forms)
• Present simple Wh-
questions and adverbs of
frequency
• Countable and uncountable nouns and
making requests with
‘would like’

• The sound /ei/
• The plural ‘s’ sound
• Long and short vowel
sounds /iː/ (Street) and /
ɪ/ (dancing)
• Consonant sounds /ʃ/
(Shares) and /tʃ/ (Chooses)

Vahidlər 5–8

Course Title

 

A1.2

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Əsas Mövzular Əsas Lüğət Əsas Qrammatika Əsas Tələffüz

• How do we make friends?
• What are our routines?
• What’s fun about music?
• What’s fun about food?

• Beach activities and
associated adjectives
• Talents and personal
qualities
• Places and furniture
• Feature of a town and
the countryside

• Questions with ‘Want to’
and short adjective
comparatives
• Be good at + -ing and
short adjective
superlatives
• Past simple questions
(verb ‘be’) and Past simple of ‘be’
• ‘There was/were…’ and past simple regular verbs

• Vowel sounds /ɔː/ (walks)
and /əʊ/ (telephones)
• Short vowel sound /æ/
(Harry) and long vowel
sound /aː/ (large)
• ‘the’ before vowels and
consonants /ðə/ and /ðiː/
• Consonant sounds /p/ and /b/

Vahidlər 1–4

Course Title

 

A1.3

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Əsas Mövzular Əsas Lüğət Əsas Qrammatika Əsas Tələffüz

• What’s exciting about
holidays?
• What’s great about
technology?
• What’s fun about
museums?
• How do we spend free
time?

• Camping activities and
types of transport
• Ways of communicating
and associated adjectives
• Museum activities and
words for rules
• Free time activities and
adventure parks

• Past simple irregular
verbs and past simple
questions
• Long adjective
comparatives and
describing ability with
‘could’ and ‘couldn’t’
• ‘be going to’ and ‘must/
mustn’t’ for rules
• Past simple with ‘last’ and
adverbs of manner

• Vowel sounds /ɜː/ (third)
and /eə/ (hair)
• Vowel sounds /ʊ/
(looking) and /uː/ (pool)
• Consonant sounds /d/
(david) and /ð/ (that’s)
• Vowel sounds /ɔɪ/ (toy)
and /aʊ/ (flower)

Vahidlər 5–8

Course Title

 

A1.4

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Əsas Mövzular Əsas Lüğət Əsas Qrammatika Əsas Tələffüz

• What’s great about a zoo?
• Where do people work?
• Where can we go shopping?
• What’s fun about an
after-school club?

• Zoo animals and Zoo keeper jobs
• Places in a town and jobs
in a film studio
• Shops and containers
• Types of film and clothes

• ‘going to + affirmative,
negative and questions’
and ‘have to’
• Relative pronouns
‘Where’ and ‘who’
• Infinitive of purpose and
quantity
• Present continuous vs.
present simple and
expressions of frequency

• The /aʊ/ sound
• Words with the /ːl/ sound
• Pronounce the letters /y/
and /jː/ (yoghurt/jam)
• Pronounce and identify
the sounds /k/ and /g/

Uşağınızın ingilis dili səviyyəsindən əmin deyilsiniz? Onlardan pulsuz səviyyə testimizdən keçmələrini və ya kurslarımız haqqında daha çox öyrənmək üçün təhsil məsləhətçimizlə danışmağı xahiş edin.